Sociale elementer

4083
Anthony Golden
Sociale elementer

Hvad er de sociale elementer?

Sociale elementer henviser på den ene side til enhver form for aktivitet udviklet af mennesker i samfundet, der betinges af deres opførsel, det være sig en politisk, kulturel, religiøs eller familieaktivitet, blandt andet, og som også former miljøet og territoriet, hvor de Direkte.

Og på den anden side henviser det til alt, hvad der er og er bygget af mennesket for at tilfredsstille enhver form for behov, du måtte have, såsom en vej, et hus eller et hospital..

Eksempler på sociale elementer

Her er nogle eksempler på sociale elementer:

 1. Individet

Individet er den grundlæggende enhed af sociale elementer såvel som deres skaber. Sociale elementer dannes gennem forskellige interaktioner mellem individer i forskellige områder, som ændrer og konditionerer deres adfærd.

 1. Familien

Familien er i de fleste tilfælde det første sociale element, som et menneske deltager i. Hvert individ fødes ind i en familie, ingen fødes alene, derfor fra det øjeblik, de er født, er individet betinget af den type adfærd, der praktiseres i deres familie.

 1. Vennerne

Venner er de mennesker, der vælges til at dele øjeblikke i livet, i nogle tilfælde kan de være lige så vigtige som individets egen familie.

Venskabsforhold er for det meste smedet i barndommen, så en del af individets karakter vil være betinget af hans venners opførsel..

 1. Kultur

Kultur er et af de sociale elementer, der har mest indflydelse på enkeltpersoner. Det er den, der blandt andet former eller betegner tankerne, skikke, værdier og overbevisninger hos en bestemt gruppe individer.

 1. Befolkningen

Befolkningen er et sæt individer, der bor et bestemt sted og består af forskellige sociale grupper.

 1. Uddannelsen

Uddannelse er et socialt element, hvis hovedformål er at formidle viden til enkeltpersoner i et samfund ud over at udvikle deres moralske, intellektuelle og affektive kapacitet. Sådan viden påvirkes blandt andet af befolkningens kultur, religion og sprog..

 1. Staten

Staten består af fire hovedelementer: befolkning, territorium, regering og suverænitet

Staten er et socialt element, der grundlæggende har ansvaret for at etablere pligter og rettigheder for de personer, der bor et bestemt sted..

Disse pligter og rettigheder tilvejebringes gennem love, der er skabt af de personer, der udgør staten for at opnå en sund sameksistens blandt alle indbyggerne i et område..

 1. Den sociale gruppe

En social gruppe består af to eller flere individer, der opfører sig på en bestemt måde med de samme værdier og normer og forfølger det samme mål..

Sociale grupper forekommer inden for en given befolkning som helhed, skønt de også kan have medlemmer af forskellige befolkninger.

 1. Religionen

Religion er et af de sociale elementer, der har størst indflydelse på betingelsen af ​​individers opførsel inden for en befolkning..

Dens indflydelse er så stor, at både kultur, uddannelse og forskellige andre sociale elementer er baseret på det..

 1. Sproget

Folk kommunikerer med sproget

Sprog er en aktivitet udviklet af enkeltpersoner til at etablere kommunikation gennem mundtligt udtryk, som gør det muligt for en person at udtrykke deres tanker og følelser for resten.

 1. Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet er et socialt element, hvor individers adfærd er betinget af de regler, der er fastlagt af den person eller virksomhed, der ansætter dem.

På denne måde skal hver enkelt person i et arbejdsmiljø respektere de betingelser, som arbejdsgiveren har fastlagt, uanset om de er enige med dem eller ej..

 1. Tøjet

Beklædning er et socialt element skabt af mennesket, som stort set er betinget af kulturen i et bestemt område. I dag er den type tøj, der bruges af mennesker i verden, blevet standardiseret på grund af globalisering.

 1. Hospital

Hospitaler er bygninger skabt af mennesket, hvor personer, der lider af en eller anden form for sygdom eller lidelse, bliver passet..

 1. Museerne

Et museum er en bygning, hvori forskellige objekter med historisk værdi for mennesker bevares, studeres og vises. Disse objekter kan blandt andet være videnskabelige, kunstneriske eller kulturelle.

 1. Hjem

Et hus er en konstruktion skabt af mennesket for at bebo det. I de fleste tilfælde eksisterer familiemedlemmerne sammen i den. Selvom de også er beboet af enkeltpersoner.

 1. Bilerne

En bil er en maskine skabt af mennesket til at bevæge sig på land uden at gøre nogen fysisk indsats. Takket være dette kan folk rejse lange afstande på meget kort tid.

 1. Kirke

En kirke er en bygning skabt af mennesket, inden for hvilken personer, der deler den samme religion, mødes.

 1. Broerne

En bro er en konstruktion skabt af mennesket, hvis formål er at forene to dele af et terræn, der krydses af en flod, kanal, jorddepression eller andet, der ikke tillader fri rejse.

 1. Vej

En vej er en type vej bygget af mennesket for at kommunikere bestemte punkter i en by, by eller jord, hvorigennem biler vil cirkulere, hovedsageligt.


Endnu ingen kommentarer