De 10 typer respekt og deres egenskaber (med eksempler)

4519
Jonah Lester
De 10 typer respekt og deres egenskaber (med eksempler)

Det former for respekt De vigtigste er selvrespekt, over for andre, over for sociale normer, for naturen, for værdier, for love, for kultur og for familien. Nogle eksempler på respekt i det daglige er at hilse høfligt, åbne døren for andre, opgive din plads på offentlige steder eller bruge ord som "dig"..

Respekt i det daglige liv refererer til den handling at ære, værdsætte og overveje en person eller ting. Respekt som moralsk værdi henviser nu til den påskønnelse og omtanke, som en person har. Derudover lærer vi ved at øve denne værdi at tolerere, ikke diskriminere og undgå at tage handlinger, der kan fornærme andre..

Respekt er indpodet fra barndommen for at danne respektfulde og hensynsfulde mennesker, der praktiserer ved eksempel og behandler mennesker, som de ønsker at blive behandlet..

Af denne grund betragtes respekt som en af ​​samfundets grundlæggende værdier (det er søjlen, der understøtter det), da det giver mennesker mulighed for at leve sammen i harmoni.

Respekt betyder at acceptere andres forskelle (kulturelle, religiøse og ideologiske) og værdsætte mennesker for, hvem de er.

Klassificering af typerne af respekt

Respekt er en vigtig del af samfundet og praktiseres derfor gennem daglige handlinger (som i mange tilfælde tages for givet). 

Selvrespekt

Det refererer til handlingen med at værdsætte og sætte pris på dig selv, at acceptere din egen overbevisning uanset hvad andre synes (så længe de ikke skader nogen med deres handlinger).

Respekt for de andre

Det er handlingen med at tolerere, overveje og acceptere en anden person på trods af forskellene mellem dem.

Nogle eksempler på respekt for andre er:

 1. Respekt for forældre.
 2. Respekter kvinder og mænd (henviser til ligebehandling, dvs. at både mænd og kvinder har de samme rettigheder).
 3. Respekt for lærere.
 4. Respekt for de ældre (bedsteforældre, bedstemødre).
 5. Respekter andres religiøse overbevisning (undgå at miskreditere dem og gøre grin med dem, der praktiserer en bestemt religion).
 6. Respekt for mennesker, der tilhører det lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle og interseksuelle samfund.
 7. Respekter klassekammerater og arbejdskammerater (undgå sladder, drillende og værdidomme).

Respekt for sociale normer

Respekt for sociale normer betyder at følge det sæt regler, der styrer menneskers handlinger i samfundet.

Nogle eksempler på respekt for sociale normer er:

 1. Respekter høflighedsreglerne.
 2. Respekter arbejdstiden.
 3. Har respekt for andres ejendele.
 4. Respekter reglerne for en god højttaler og en god lytter (lyt omhyggeligt og vent på din tur til at tale).
 5. Respekter blandt andet kolleger, klassekammerater.

Respekt for naturen

Respekt for naturen henviser til værdien og påskønnelsen af ​​miljøet (planter, dyr, floder, blandt andre).

For at respektere naturen er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at undgå at beskadige den (eller gøre så lidt skade som muligt), mens man udnytter de ressourcer, den tilbyder.

For at respektere naturen anbefales det at gøre følgende:

 1. Kast ikke affald i parker, floder, skove, bjerge og andre.
 2. Undgå at klippe bladene af planter og træer.
 3. Må ikke skade dyr (insekter, krybdyr og fugle).
 4. Spild ikke vand, luk hanen (eller strålen), når du ikke bruger det.
 5. Undgå at skabe brande i skove, jungler og andre.
 6. Genbruge.
 7. Brug transportmidler, der ikke skader miljøet (cykler, økologiske biler, blandt andre).
 8. Plant træer og buske.

Respekt for værdier

For at et samfund skal leve i harmoni, er det nødvendigt at omsætte værdier og ære dem, da det er dem, der styrer moralske normer.

Respekt for værdier indebærer at handle i overensstemmelse med dem. For eksempel:

Respekt for oprigtighed indebærer ære værdien af ​​oprigtighed, forståelse for at det er nødvendigt at fortælle sandheden, selvom det er svært.

Respekt for kultur

Kultur repræsenterer den tro og aktiviteter, der deles af medlemmer af et samfund, der giver dem mulighed for at udtrykke sig.

Kultur varierer fra samfund til samfund. Derfor er det nødvendigt at erkende, at andre overbevisninger eksisterer og acceptere dem..

For at respektere andres kultur skal følgende aspekter tages i betragtning:

 1. Undgå at påtvinge andre mennesker tro.
 2. Lær om andre kulturer (for at undgå at påføre forseelser på grund af uvidenhed).
 3. Undgå værdidomme og meninger om andre kulturer (nogle gange er det, der er forkert af en kultur, for en anden er noget, der sker normalt og ikke nødvendigvis er en dårlig handling).
 4. Deltag i kulturelle aktiviteter.
 5. Spørg om overbevisninger og traditioner (for at udvide viden om den kultur).

Respekt for nationale symboler

Mexicos våbenskjold

Respekt for de nationale symboler betyder at værdsætte og værdsætte de symboler, der repræsenterer en nation. Nogle af de mest repræsentative nationale symboler er: flag, hymne og skjold.

Respekt for de nationale symboler indebærer:

 1. Stop, når nationalsangen bliver hørt, uanset hvor du er.
 2. Stop, når flaget hæves.
 3. Stop ligeledes, når flaget sænkes.

Respekt for menneskeliv

Mennesket fra det øjeblik, han blev født, får retten til liv. Derfor er det hver enkelt pligt at respektere denne ret. Derfor bør ingen tage livet af et andet menneske.

Respekt for lovene

Lovgivning er juridiske normer for obligatorisk overholdelse, der er fastlagt af den kompetente myndighed.

I denne forstand henviser respekt for lovene til handling for at overholde de enkelte landes lovbestemmelser. Respekt for dem får mennesker til at leve i harmoni, da de opretholder social orden.

Respekt for lovene medfører respekt for autoritet.

Respekt i familien

Respekt i familien indebærer at lære at forstå og acceptere sig selv inden for familiens kerne. Til det er det nødvendigt at følge et sæt regler for sameksistens. For eksempel: adlyde forældre.

Respekt bidrager til familiens enhed, da det gør det muligt at værdsætte familiemedlemmers interesser og behov.


Endnu ingen kommentarer