+1100 Ord med gla, gle, gli, glo og glu på spansk

4659
David Holt

Mere end 1000 ord med gla, gle, gli, glo og glu, såsom glaciation, gladiator, glycerin, glycin, global, glory, glutamat, gluten, glasur, glorificere, glucose, bind, fix, regulering, sekulær og mange flere.

Bogstavet G er det syvende i det spanske alfabet og det femte af konsonanterne. Vokalerne i alfabetet er fem: tre åbne (a, e, o) og to lukkede (i, u).

Her er en liste over ord, der begynder med gla, gle, gli, glo og glu. Derefter en anden liste med ord, der indeholder gla, gle, gli, glo og glu.

Artikelindeks

  • 1 Liste over ord, der begynder med gla, gle, gli, glo og glu
  • 2 Liste over ord, der indeholder gla, gle, gli, glo og glu

Liste over ord, der starter med gla, gle, gli, glo og glu

Glat
Glat
Glat
Glat
Glaciation
Glaciations
Glacial
Glacial
Icily
Gletscher
Gletsjere
Glacierisme
Glaciologi
Glaciologisk
Glaciolog
Glacis
Gladiator
Gladiator
Gladiatorer
Gladiatorer
Gladiatorial
Gladiolus
Gladiolus
Gladiolus
Gladioli
Gladios
Glagolytisk
Glamourøs
Glamour
Glamourøs
Glans
Glans
Glandiferous
Kirtler
Kirtler
Kirtelformet
Kirtler
Kirtler
Kirtler
Kirtler
Glas
Icing
Glasur
Glaseret
Glaseret
Vi glaserede
Glaseret
Frosting
Glasur
Glaseret
Glaseret
Glaseret
Frosting
Glasur
Vi glasurer
Glasur
Frosting
Frosting det
Vinduer i dem
Frosting
Isning af dem
Frosting det
Frosting dem
Frosting mig
Glas det på mig
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Glas os
Glas det på os
Vinduer i dem
Isning af det på os
Frosting dem
Frosting
Frosting det
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Frosting
Frosting det
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Frosting dig
Frosting det for dig
Frosting dem
Frosting det
Frosting dem
Glasur
Glaseret
Vil glasere
Glasearais
Glasur
Glasearan
Vil glasere
Frosting
Du vil glasere
Glaseare
Jeg vil glasere
Glaseareis
Vil glasere
Vi glasurer
Vi glasurer
Glasearen
Gletsjere
Ville glasere
Ville glasere
Vi vil glasere
Ville glasere
Frosting
Glas det
Glas dem
Glasér ham
Glas dem
Glas det
Glas dem
Glas mig
Glas det
Glas dem
Glas det på mig
Glas dem
Glas os
Glas det for os
Glas dem
Glas det på os
Glas dem
Glaseret
Glasur
Glas det
Glas dem
Glas det
Glas dem
Glasur
Glas det
Glas dem
Glas det
Glas dem
Glas dig
Glas det
Glas dem
Glas det
Glas dem
Glaseas
Glasur
Glasur
Lad os glasurere
Glaseasen
Glaseaser
Glaseret
Du er glaseret
Glasee
Glaseret
Glasur
Lad os glasurere
Glaseen
Glasees
Glasur
Glaseret
Icing
Briller
Glasto
Glauca
Pragtfuldt
Glaucas
Glaucius
Lysende
Glaukom
Glaukomatøs
Lysende
Glayo
Gleba
Glebas
Glera
Glial
Glycerid
Glycerin
Glycerin
Blåregn
Blåregn
Blåregn
Glycin
Glykol
Glykolyse
Glyconium
Glykoprotein
Glyph
Glioma
Glyptotek
Global
Global
Globaliser
Globalisering
Globalizer
Globaliser
Jeg globaliserer
Globalt
Ballon
Balloner
Globose
Globose
Balloner
Globose
Balloner
Kugleformet
Kugleformet
Globulariaceous
Globulin
Globuliner
Kugleformet
Glomerulus
Glomeruli
Ære
Gloriaba
Gloriabais
Vi glorierede
Forherliget
Gloriabas
Gloriad
Gloriada
Strålende
Strålende
Strålende
Herlighed
Vi ære
Forherligende
Forherliger hende
Ære dem
Ære ham
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherliger mig
Forherliger det
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherliger os
Forherliger det
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherliger dig
Forherliger det
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherligende
Forherliger det
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherliger dig
Forherliger det
Forherliger dig
Forherliger dig
Forherliger dig
Forherlige
Gloriara
Vil ære
Gloriarais
Vi ville ære
Gloriaran
De vil herliggøre
Ære
Du vil herliggøre
Gloriare
Jeg vil ære
Du vil ære
Du vil ære
Vi vil ære
Vi vil ære
Gloriaren
Gloriares
Jeg ville ære
Du ville ære
Vi ville ære
Ville ære
Herlighed
Ære hende
Ære dem
Ære ham
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Ære mig
Forherlig det
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Ære os selv
Forherlig det
Ære dem
Ære os
Ære dem
De glorierede
Ære
Ære til dig
Ære
Ære til dig
Ære til dig
Ære
Forherlig det
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Gloriarte
Forherlig det
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Herlighed
Gloriase
Gloriaseis
Ære
Herlighed
Herlighed
Du glorierede
Du glorierede
Glorieret
Ære
Du forherliger
Lad os herliggøre
Rundkørsel
Gazebos
Forherlige
Forherliget
Du forherligede
Vi forherligede
Forherliget
Du forherligede
Forherligelig
Forherligende
Forherligelig
Forherligelse
Forherligelser
Forherlige
Forherliget
Forherliget
Forherliget
Forherligende
Forherligende
Forherligende
Forherligere
Forherliget
Du forherliger
Vi forherliger
Forherlige
Forherligende
Forherliger det
Ære dem
Ære ham
Ære dem
Forherliger det
Ære dem
Forherlige
Forherlige
Vil ære
Du vil ære
Forherlige
Forherlige
Vil ære
Du vil herliggøre
Du vil ære
Jeg vil ære
Jeg vil ære
Du vil ære
Vil ære
Vi vil ære
Vi vil ære
Forherlige
Forherlige
Ville ære
Vil du ære
Vi ville ære
Ville ære
Vil du ære
Ære hende
Ære dem
Ære ham
Ære dem
Forherlig det
Ære dem
Forherliget
Du forherliger
Forherlige
Ville ære
Forherlige
Forherlige
Forherlige
Du forherligede
Du forherligede
Jeg forherliger
Forherliget
Forherlige
Jeg forherligede
Forherlige
Lad os herliggøre
Forherlige
Forherlige
Glorieret
Strålende
Herligt
Strålende
Strålende
Strålende
Glans
Glanset
Blank
Vi glossede
De glossede
Blank
Glosad
Glanset
Glanset
Glanset
Glans
Glans
Glansmaskiner
Glansere
Glanset
Glans
Vi glans
Glans
Glans
Glans det
Glans dem
Glans ham
Glans dem
Glans det
Glans dem
Glans
Ordliste
Glans
Glosarais
Vi glans
De vil blanke
De vil blanke
Ordlister
Du vil glans
Glans
Jeg vil glans
Glosareis
Du vil glans
Vi vil glans
Vi vil glans
Blank
Ordlister
Ordliste
Du ville glans
Vi ville glans
Ville glans
Ordlister
Ordliste
Ordlister
Glans det
Glans dem
Glans ham
Glans dem
Glans det
Glans dem
De glossede
Glans
Glans
Glossaseis
Lad os glans
Blank
Glans
Du glossede
Du glossede
Glans
Jeg glans
Blank
Lad os glide
Glans
Glans
Ordliste
Ordlister
Glans
Glanset
Mund- og klovesyge
Glossopedas
Glottis
Glotologi
Glutton
Frosset
Gluttonøst
Frådser
Frådhed
Frådset
Frosset
Vi gluttoned
Frådset
Frosset
Frosset
Frosset
Frosset
Frådset
Frosset
Frådhed
Vi glutton
Frådhed
Frådhed
Gormandize
Frosset
Vil glutton
Glotonearais
Vi ville fråde
De vil glutton
De vil glutton
Frådhed
Du vil glutton
Glotoneare
Jeg vil glutton
Glotoneareis
Du vil glutton
Vi vil glutton
Vi vil glutton
Frosset
Frosset
Ville fråde
Ville frådseri
Vi ville fråde
Ville fråde
Ville frådseri
Frådset
Frosset
Frosset
Frådhed
Glutton
Frosset
Frådhed
Du gluttnede
Du gluttnede
Glotonee
Jeg gluttede
Din frådhed
Lad os glutton
Glutton
Frådser
Frådhed
Rystet
Frådhed
Frådhed
Frådser
Gloxline
Blodsukker
Blodsukker
Glucin
Glucinium
Glykogen
Glykogener
Glykolyse
Glukometer
Glukometre
Glukose
Glukose
Glykosid
Glykosider
Glukosuri
Glu Glu
Glume
Glutamat
Gluten
Glutinøs
Glutinøs
Glutinositet
Glutinosities
Glutinøs
Glutinøs

Liste over ord, der indeholder gla, gle, gli, glo og glu

Agglomeration
Agglomerat
Ringbind
Bindemidler
Agglomerat
Agglutinere
Agglutineret
Agglutineret
Vi agglutinerede
Agglutineret
Agglutineret
Agglutination
Agglutinationer
Agglutineret
Agglutineret
Agglutineret
Agglutinere
Agglutinator
Agglutineret
Agglutinere
Vi agglutinerer
Agglutinere
Agglutinerende
Agglutinerer det
At bringe dem sammen
Agglutinerende
Agglutinerer dem
Agglutinerer det
At bringe dem sammen
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Agglutinerende
Ringbind
Bindemidler
Agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Vi ville agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Agglutinere
Jeg vil agglutinere
Agglutinere
Vil agglutinere
Vi vil agglutinere
Vi vil agglutinere
Agglutinere
Agglutinerer
Agglutinere
Ville agglutinere
Vi ville agglutinere
Ville agglutinere
Agglutinaries
Agglutiner det
Agglutiner dem
Agglutiner ham
Agglutiner dem
Agglutiner det
Agglutiner dem
Agglutinere
Samle sammen
Agglutineret
Agglutinere
Agglutinere
Agglutinere dig
Agglutiner
Agglutinere
Agglutinere
Lad os agglutinere
Agglutinere
Agglutinaser
Du agglutinerede
Du agglutinerede
Agglutine
Agglutineret
Agglutinere
Lad os agglutinere
Agglutinere
Agglutiner
Agglutinin
Agglutinere
Agglutineret
Agglutinogen
Ajuglarado
Adjuglarar
Anaglyf
Anaglyf
Anaglyffer
Anglesite
Anglesites
Anglicized
Anglikansk
Anglikansk
Anglikanisme
Anglikanismer
Anglikaniseret
Anglikanisering
Anglikansk
Anglikanere
Anglisisme
Anglicismer
Anglisist
Anglic
Spanglish
Anglist
Anglo
Anglo-amerikansk
Anglo-canadisk
Anglofili
Anglofobi
Engelsk taler
Anglomania
Anglo-Norman
Anglo-normannere
Engelsktalende
Angelsaksisk
Angelsaksere
Antechurch
Anteiglesias
Antiregulering
Fast
Arrangeret
Ordnet
Fixer
Rette op
Rette op
Vi ordner
Rette op
Rettelser
Arranger
Arrangement
Sørge for at
Sikker
Splejsning
Bugle
Bugloss
Bælte
Changle
Chinglar
Chingle
Cinglado
Cinglar
Cingle
Cingleta
Cinoglosa
Konglobation
Conglobate
Conglomeration
Konglomerater
Konglomerat
Ringbind
Konglomerat
Conglutination
Conglutinationer
Conglutineret
Conglutineret
Conglutineret
Conglutineret
Ringbind
Conglutinere
Conglutinative
Conglutinativer
Conglutinative
Conglutinativer
Conglutin
Konglutinøs
Synke
Synke
Sluge
Du sluger
Vi sluger
Sluge
Sluge
Sluge
Sluge
Sluge
Slugte
Synke
Slugte
Vi slugte
De slugte
Synke
Slugte
Slugte
Slugte
Slugte
Slugte
Synke
Sluge
Sluge
Vi ville sluge
Slugte
Sluge
Sluge
Sluge
Vi sluger
Sluge
Swallowers
Slugte
Sluge
Slugte
Vi slugte
Slugte
Slugte
Vi sluger
Slugte
Sluge
Sluge
De vil sluge
Du vil sluge
Jeg vil sluge
Vil sluge
Vi vil sluge
Sluge
Ville sluge
Vi ville sluge
Ville sluge
Du ville sluge
Sluge
Du slugte
Slugte
Sluge
Synke
Unkempt
Uorden
Uorden
Lad os ødelægge
Uorden
Forstyrrelser
Sygdom
Sammenbrud
Sammenbrud
Deregulere
Digladiar
Diglossia
Eglesia
Eclogue
Glaseret
Glaseret
Omfatte
Interlacing
Afbrudt
Epiglossis
Epiglottis
Falsk regel
Figle
Figurer
Frangle
Gamma globulin
Ganglion
Ganglion
Ganglion
Ganglia
Hæmagglutination
Hæmoglobin
Hæmoglobinuri
Hyoglossus
Hyperglykæmi
Kirker
Churchier
Kirkegård
Kirke
England
Lyske
engelsk
engelsk
engelsk
engelsk
Engelskisme
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Vi miterer
De klippet
Du mundede
Lyske
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Du miterer
Vi miterer
Gerning
Mitering
Mitering det
Mitterende dem
Mitterende ham
Mitterende dem
Mitering det
Mitterende dem
Gerning
Gerning
Vil miter
Lyske
Vi ville gyre
De vil male
De vil gyre
Du vil gyre
Du vil gyre
Gerning
Gerning
Du vil male
Vil miter
Vi vil gribe
Vi vil gætte
Lyske
Gerning
Ville miter
Ville miter
Vi ville gyre
Ville miter
Ville miter
Gær det
Gær dem
Gær ham
Gær dem
Gær det
Gær dem
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Du miterer
Du miterede
Gerning
Gerning
Gerning
Gerning
Lyske
Lyske
Mitering
Gerning
Gerning
Inglosable
Immunglobulin
Interglacial
Uigenkaldelig
Isogloss
Jinglar
Jingle
Lad os klynge
Jinglen
Jingles
Minstrel
Juglara
Minstrel
Minstrel
Minstrel
Minstrelsy
Jonglere
Jonglere
Jungle
Junglede
Mangrove
Mangrovesumpe
Mangrove
Mangrove
Mangrover
Uagtsomhed
Uagtsomhed
Uagtsom
Uagtsomt
Forsømmelig
Neuroglia
Neuroglia
Nitroglycerin
Nitroglyceriner
Nitroglykol
Helleristning
Helleristninger
Pichinglis
Polyglot
Polyglotia
Polyglotisme
Polyglot
Polyglot
Ranglan
Herske
Reguleret
Reguleret
Reguleret
Indstilling
Regulering
Regulere
Forskrifter
Regulerende
Regulerende
Regulering
Regulere
Regler
Regle
Lad os regulere
Reglen
Regler
Strip
Strimler
Regletea
Flettet
Regleteabais
Vi flossede
De flossede
Du brænder
Regletleder
Regleteada
Regletedas
Flettet
Flettet
Du regletere
Vi regleterer
Regletean
Strapping
Regletear
Regleteara
Vil regletere
Jeg regleteé
Du vil falde tilbage
Regulere
Regleteen
Regletees
Regleteo
Flettet
Reglosscope
Hævn
Renglera
Rille
Linjer
Retinglar
Retingle
Lad os huske
Retinglen
Retingles
Resound
Rezongle
Ringla
Ringle
Skår
Skår
Ringlero
Rækker
Ringles
Spring regel
Sangley
Sekulær
Sekulært
Initialer
Forkortelse
Forkortelse
Forkortelse
Århundrede
Århundreder
Singladura
Singlar
Enkelt
Singlemos
Singlen
Singler
Klinker
Skur
Snurre
Prikken
Trigla
Triglyph
Triplyph
Troglodyte
Troglodytisk
Conceit
Prale
Helt ærligt
Vainglorious
Vestiglo
Højt
Råber
Vocinglería
Vocinglerías
Vociferous
Loudmouths
Juglandic


Endnu ingen kommentarer