Klassifikation og typer af kognitive og adfærdsmæssige terapier

1986
Philip Kelley
Klassifikation og typer af kognitive og adfærdsmæssige terapier

Kognitive adfærdsterapier er baseret på tankegangen (kognitiv) og / eller den måde de opfører sig på (adfærdsmæssig). Disse terapier erkender, at det er muligt at ændre eller genoprette vores tanker eller adfærd for at overvinde specifikke problemer..

Her er de vigtigste typer terapi, der er inkluderet i denne linje af psykologisk behandling:

Indhold

  • Adfærdsterapi
  • Kognitiv terapi
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Accept og terapi (ACT)
  • Rational Emotion Behavioral Therapy (RETT)

Adfærdsterapi

Som navnet antyder, fokuserer adfærdsterapi på menneskelig adfærd og ser ud til at udrydde uønsket adfærd eller dårlig tilpasning. Typisk bruges denne type terapi til mennesker med adfærdsproblemer eller psykiske problemer, der involverer uønsket adfærd. Eksempler på dette inkluderer afhængighed, angst, fobier og tvangslidelse (OCD).

Behavioral Therapy er en handlingsbaseret behandling, der sigter mod at fremme positiv adfærdsændring. Andre terapier som psykoanalytisk terapi har tendens til at være mere fokuseret på viden og dykke ned i fortiden. I adfærdsterapi er fortiden stadig vigtig, da den ofte afslører, hvor og hvornår den uønskede adfærd opstod, men den fokuserer mere på den nuværende adfærd og måder, den kan rettes på.

LÆS MERE >>>

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi beskæftiger sig med tanker og opfattelser, og hvordan disse kan påvirke følelser og adfærd. Ved at revurdere negative tanker kan et individ lære mere fleksible og positive tænkemåder, som i sidste ende kan påvirke deres følelser og adfærd over for disse tanker.

Oprindelsen til tilgangen ligger i omstruktureringsterapi, Rational Emotive Behavioral Therapy (RETT), som blev udviklet af Albert Ellis i 1955. De grundlæggende principper bag kognitiv terapi ligger dog bag den amerikanske psykiater Arons Beck. Beck identificerede, at det, der førte til, at hans klienter for det meste led, var negative tanker og urealistiske overbevisninger.

LÆS MERE >>>

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) kombinerer kognitiv terapi og adfærdsterapi. Tilgangen fokuserer på tanker, følelser, fysiske fornemmelser og handlinger og lærer klienter, hvordan hver enkelt kan have en effekt på den anden. CBT er nyttig til behandling af mange lidelser, herunder depression, angst og fobier.

Udgangspunktet bag CBT er, at både vores tanker og vores adfærd også har en indvirkning på os selv og andre. Terapi undersøger lært adfærd og negative tankemønstre for at omdanne dem til positive.

LÆS MERE >>>

Accept og terapi (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (eller ACT) er en form for adfærdsanalyse, der bruger accept og tænkestrategier til at øge den psykologiske fleksibilitet. Mens terapi ikke betragtes som en langvarig behandling, betragtes den som nyttig til behandling af depression, angst og andre psykologiske lidelser..

Accept- og engagementsterapi involverer en række praktiske øvelser for at få styrken og betydningen af ​​følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige processer frem. Målet er at hjælpe folk med at ændre deres forhold til de negative tanker og følelser, de har om deres liv, og i nogle tilfælde påvirker de i høj grad deres helbred og velvære..

LÆS MERE >>>

Rational Emotion Behavioral Therapy (RETT)

Rational Emotive Behavioral Therapy er en form for terapeutisk psykologi, der kommer ud af behaviorisme. Det handler om at bruge fornuft og rationalitet til at genkende selvdestruktive kognitive processer og lære at indstille sig på en mere passende følelse. Faktisk er ideen, at underbevidste destruktive tanker genkendes bevidst og derefter udveksles med mere konstruktive tanker..

LÆS MERE >>>


Endnu ingen kommentarer